en fr
universul juridic magazin

Sumar

I. DREPTURILE PERSONALITĂŢII ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sergiu Băieşu - O nouă viziune asupra sistemului juridic de ocrotire a persoanei fizice în contextul reformei capacităţii civile în Republica Moldova
Lucian Bercea - Standardul „consumatorului mediu” şi consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Sevastian Cercel - Consideraţii privind protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Dan Chirică - Bazele de date personale, obiect al convenţiilor oneroase încheiate de către operatorii de date 
Dorin Cimil - Datele cu caracter personal şi libertatea contractului 
Radu-Gheorghe Geamănu - Dreptul la imagine, la denumire, la sediu, la emblemă, la marcă de fabrică al persoanei juridice (societate) şi modalităţile de apărare a acestora în condiţiile noului Cod civil (I) 
Călina Jugastru - Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal
Marian Nicolae - Există şi/sau mai este necesară incriminarea insultei şi calomniei? Scurte reflecţii pe marginea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62/2007
Septimiu Panainte - Despre (in)suficienţa reglementării dreptului la demnitate în muncă
Ionuţ-Florin Popa - Impactul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Irina Sferdian - Exonerarea de răspundere a asigurătorului RCA şi a celui pentru malpraxis medical pentru prejudiciile aduse persoanei. Privire comparativă 
Valeriu Stoica - Ce sunt datele cu caracter personal?

II. VARIA
Sebastian Boţic - Posesie şi proprietate la vechii greci
Mihaela Gherghe, Radu Rizoiu - Avem o clauză abuzivă: cum procedăm?
Liviu Pop - Consideraţii generale cu privire la reforma dreptului obligaţiilor în Codul civil francez
Discursul profesorului Liviu Pop, câştigătorul premiului „Matei Barbu Cantacuzino”, în cadrul festivităţii de decernare a Premiilor RRDP pe anul 2016

III. LAUDATIONES
Flavius A. Baias - Laudatio Mesajul domnului Gheorghe Florea în cadrul festivităţii de decernare a Premiilor RRDP pe anul 2016
Discursul domnului Valeriu Stoica la acordarea premiului „Matei Barbu
Cantacuzino” în cadrul festivităţii de decernare a Premiilor RRDP pe anul 2016